درس ها

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

مدرس: استاد علی مهدیان - تعداد جلسات: 23 جلسه
رشته: صنایع, عمران, مهندسی شیمی, آمار, فیزیک, شیمی, کامپیوتر, ژئوفیزیک, برق, مهندسی مکانیک, ریاضی, علوم کامپیوتر 1,800,0001,500,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد می باشد.  ...

برچسب ها: , , ,
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات

ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات

مدرس: استاد هادی یوسفی - تعداد جلسات: 5 جلسه
رشته: کامپیوتر, علوم کامپیوتر 2,220,0001,850,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد می باشد. 5 قسمت...

برچسب ها: , , , , , ,
مکانیک سیالات

مکانیک سیالات

مدرس: استاد محمد سمیع پورگیری - تعداد جلسات: 5 جلسه
رشته: مهندسی مکانیک, مهندسی شیمی, عمران 3,600,0003,000,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد و دکتری می باشد....

برچسب ها: , , , , , , , , ,
آمار و احتمال

آمار و احتمال

مدرس: استاد احمد هژبر - تعداد جلسات: 8 جلسه
رشته: کامپیوتر, برق, علوم کامپیوتر, ریاضی, معدن, نساجی 2,400,0002,000,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد و دکتری می باشد....

برچسب ها: ,
زبان شناسی

زبان شناسی

مدرس: دکتر علی درخشش - تعداد جلسات: 2 جلسه
رشته: زبان 5,400,0004,500,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد و دکتری می باشد....

برچسب ها: ,
آزمون سازی

آزمون سازی

مدرس: دکتر علی درخشش - تعداد جلسات: 3 جلسه
رشته: زبان 3,600,0003,000,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد و دکتری می باشد....

برچسب ها: ,
آمار کاربردی

آمار کاربردی

مدرس: استاد احمد هژبر - تعداد جلسات: 3 جلسه
رشته: مدیریت, اقتصاد, حسابداری 1,440,0001,200,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد می باشد. 3بخش از...

برچسب ها: ,
نکته و تست ساختمان داده و الگوریتم

نکته و تست ساختمان داده و الگوریتم

مدرس: استاد هادی یوسفی - تعداد جلسات: 1 جلسه
رشته: کامپیوتر 3,600,0003,000,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد و دکتری می باشد....

برچسب ها: , , , , , ,
نکته و تست ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات

نکته و تست ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات

مدرس: استاد هادی یوسفی - تعداد جلسات: 1 جلسه
رشته: کامپیوتر 2,100,0001,750,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد می باشد. 1 قسمت...

برچسب ها: , , , , , ,