درس ها

درس معادلات دیفرانسیل - کلیه رشته های فنی مهندسی

درس معادلات دیفرانسیل - کلیه رشته های فنی مهندسی

مدرس: استاد علی مهدیان - تعداد جلسات: 2 جلسه
رشته: برق, مهندسی مکانیک, مهندسی شیمی, صنایع, عمران, معماری, کامپیوتر 00 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد می باشد. 2 قسمت...

برچسب ها: , , ,
معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

مدرس: استاد علی مهدیان - تعداد جلسات: 23 جلسه
رشته: صنایع, عمران, مهندسی شیمی, آمار, فیزیک, شیمی, کامپیوتر, ژئوفیزیک, برق, مهندسی مکانیک, ریاضی, علوم کامپیوتر 768,000640,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد می باشد.  ...

برچسب ها: , , ,
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات

ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات

مدرس: استاد هادی یوسفی - تعداد جلسات: 5 جلسه
رشته: کامپیوتر, علوم کامپیوتر 1,824,0001,520,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد می باشد. 5 قسمت...

برچسب ها: , , , , , ,
مکانیک سیالات

مکانیک سیالات

مدرس: استاد محمد سمیع پورگیری - تعداد جلسات: 5 جلسه
رشته: مهندسی مکانیک, مهندسی شیمی, عمران 1,248,0001,040,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد و دکتری می باشد....

برچسب ها: , , , , , , , , ,
آمار و احتمال

آمار و احتمال

مدرس: استاد احمد هژبر - تعداد جلسات: 8 جلسه
رشته: کامپیوتر, برق, علوم کامپیوتر, ریاضی, معدن, نساجی 1,152,000960,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد و دکتری می باشد....

برچسب ها: ,
روانشناسی رشد

روانشناسی رشد

مدرس: استاد صادق خدا مرادی - تعداد جلسات: 1 جلسه
رشته: روان شناسی 1,440,0001,200,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد می باشد. 1 قسمت...

برچسب ها: ,