استاد محمد سمیع پورگیری

استاد محمد سمیع پورگیری

02
02:04 ساعت تدریس
1 درس
19شاگرد

درباره

عضو هیئت علمی تمام وقت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

استاد مدعو دانشگاه تهران-دانشگاه علم و صنعت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مدرس دوره های آموزشی شرکت پترو شیمی

مشاور واحد تحقیق و توسعه پالایشگاه تهران سال 1383

مدرس دوره های آمادگی کارشناسی ارشد و دکتری در موسسات:

 پوران پزوهش- ماهان –مدرسان شریف –پارسه

مولف کتاب های آمادگی ارشد و دکتری درس مکانیک سیالات –انتقال حرارت – ترمودینامیک – انتقال جرم و عملیات واحد در انتشارات پوران پژوهش از سال 1382 تا اکنون.

آخرین درس ها

مکانیک سیالات

مکانیک سیالات
مشاهده تمام درس ها