درس های ارشد

ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات

ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات

مدرس: استاد هادی یوسفی - تعداد جلسات: 5 جلسه
رشته: کامپیوتر, علوم کامپیوتر 2,220,0001,850,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد می باشد. 5 قسمت...

برچسب ها: , , , , , ,
مکانیک سیالات

مکانیک سیالات

مدرس: استاد محمد سمیع پورگیری - تعداد جلسات: 5 جلسه
رشته: مهندسی مکانیک, مهندسی شیمی, عمران 3,600,0003,000,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد و دکتری می باشد....

برچسب ها: , , , , , , , , ,
نکته و تست ساختمان داده و الگوریتم

نکته و تست ساختمان داده و الگوریتم

مدرس: استاد هادی یوسفی - تعداد جلسات: 1 جلسه
رشته: کامپیوتر 3,600,0003,000,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد و دکتری می باشد....

برچسب ها: , , , , , ,
نکته و تست ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات

نکته و تست ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات

مدرس: استاد هادی یوسفی - تعداد جلسات: 1 جلسه
رشته: کامپیوتر 2,100,0001,750,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد می باشد. 1 قسمت...

برچسب ها: , , , , , ,