درس های کامپیوتر

ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات

ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات

مدرس: استاد هادی یوسفی - تعداد جلسات: 5 جلسه
رشته: کامپیوتر, علوم کامپیوتر 1,824,0001,520,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد می باشد. 5 قسمت...

برچسب ها: , , , , , ,
نکته و تست ساختمان داده و الگوریتم

نکته و تست ساختمان داده و الگوریتم

مدرس: استاد هادی یوسفی - تعداد جلسات: 1 جلسه
رشته: کامپیوتر 2,707,2002,256,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد و دکتری می باشد....

برچسب ها: , , , , , ,
نکته و تست ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات

نکته و تست ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات

مدرس: استاد هادی یوسفی - تعداد جلسات: 1 جلسه
رشته: کامپیوتر 1,440,0001,200,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد می باشد. 1 قسمت...

برچسب ها: , , , , , ,