معماری کامپیوتر

قیمت: 1,950,000 2,340,000 ریال
27:00 ساعت

شرح درس

معماری کامپیوتر

فهرست مطالب

5 قسمت از این فیلم آموزشی به صورت رایگان برای شما گذاشته شده است.جهت سفارش این فیلم آموزشی و دریافت سی دی آن، این درس را خریداری فرمایید.

فصل اول . اعداد

فصل دوم. ارزیابی کارآيي

فصل سوم. مباني معماري، انتقال ثبات، چارت ASM

فصل چهارم. طراحي کامپيوتر پايه

فصل پنجم. Central Processing Unit

فصل ششم. پردازش موازي و پايپلاين

فصل هفتم. سازمان حافظه

فصل هشتم. کنترل ريز برنامه‌ريزي شده

فصل نهم. سازمان ورودي – خروجي

ضميمه. مسائل تشریحی معماری کامپیوتر

سؤال‌های سراسری (IT و کامپیوتر) سال 93

سؤال‌های سراسری (IT و کامپیوتر) سال 94

سؤال‌های سراسری (IT و کامپیوتر) سال 95

 

 

جلسه این درس

جلسه اول

مبناها

مبناها

نمایش

جلسه دوم

مبناها

مبناها

نمایش

جلسه سوم

مکمل ها

مکمل ها

نمایش

جلسه چهارم

مکمل ها

مکمل ها

نمایش

جلسه پنجم

مکمل ها

مکمل ها

نمایش
وارد شوید تا به درس هایی که خریداری کرده اید دسترسی پیدا کنید
استاد این درس

استاد هادی یوسفی
مدرس ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم  ، معماری کامپیوتر ، مدار منطقی ، ساختمان گسسته رشته ه...