استاد احمد هژبر

استاد احمد هژبر

02
29:48 ساعت تدریس
4 درس
11شاگرد

درباره

دانشجوی دکتری آمار(رتبه 3 آزمون دکتری)دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ارشد آمار دانشگاه شهید بهشتی(رتبه 1 آزمون ارشد)

کارشناسی آمار دانشگاه فردوسی مشهد

مدرس آمار و احتمال رشته های :

برق، کامپیوتر، معدن و نساجی

ریاضی و علوم کامپیوتر

صنایع و آمار

 

آخرین درس ها

آمار و احتمال

آمار و احتمال
آمار کاربردی

آمار کاربردی
مبانی احتمال

مبانی احتمال
آمار کاربردی

آمار کاربردی
مشاهده تمام درس ها