درس های آمار

آمار کاربردی

آمار کاربردی

مدرس: استاد احمد هژبر - تعداد جلسات: 3 جلسه
رشته: مدیریت, اقتصاد, حسابداری 1,440,0001,200,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد می باشد. 3بخش از...

برچسب ها: ,