درس های نکته و تست ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات

نکته و تست ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات

نکته و تست ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات

مدرس: استاد هادی یوسفی - تعداد جلسات: 1 جلسه
رشته: کامپیوتر 2,100,0001,750,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد می باشد. 1 قسمت...

برچسب ها: , , , , , ,