مقاومت مصالح

قیمت: 4,500,000 5,400,000 ریال
55:00 ساعت

شرح درس

مقاومت مصالح

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد و دکتری می باشد.

5 قسمت از این فیلم آموزشی به صورت رایگان برای شما گذاشته شده است.جهت سفارش این فیلم آموزشی و دریافت سی دی آن، این درس را خریداری فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول. تنش
مثالهاي حل شده 
سؤالهاي تکميلي
سؤالهاي طبقهبندي شده آزمون سراسري مهندسي مکانيک
سؤالهاي طبقهبندي شده آزمون سراسري مهندسي عمران
پاسخ سؤالها
فصل دوم. كرنش و تغيير مكان محوري
مثالهاي حل شده
سؤالهاي تکميلي
سؤالهاي طبقهبندي شده آزمون سراسري مهندسي مکانيک
سؤالهاي طبقهبندي شده آزمون سراسري مهندسي عمران
پاسخ سؤالها
فصل سوم. پيچش
مثالهاي حل شده
سؤالهاي تکميلي
سؤالهاي طبقهبندي شده آزمون سراسري مهندسي مکانيک
سؤالهاي طبقهبندي شده آزمون سراسري مهندسي عمران
پاسخ سؤالها
فصل چهارم. تنش خمشي در تيرها
مثالهاي حل شده
سؤالهاي تکميلي
سؤالهاي طبقهبندي شده آزمون سراسري مهندسي مکانيک
سؤالهاي طبقهبندي شده آزمون سراسري مهندسي عمران
پاسخ سؤالها
فصل پنجم. تنش برشي در تيرها
مثالهاي حل شده
سؤالهاي تکميلي
سؤالهاي طبقهبندي شده آزمون سراسري مهندسي مکانيک
سؤالهاي طبقهبندي شده آزمون سراسري مهندسي عمران
پاسخ سؤالها
فصل ششم. تبديل تنش - دايره موهر
مثالهاي حل شده
سؤالهاي تکميلي
سؤالهاي طبقهبندي شده آزمون سراسري مهندسي مکانيک

جلسه این درس

جلسه اول

مبحث تنش

مبحث تنش

نمایش

جلسه دوم

مبحث تنش

مبحث تنش

نمایش

جلسه سوم

مبحث تنش

مبحث تنش

نمایش

جلسه چهارم

مبحث تنش

مبحث تنش

نمایش

جلسه پنجم

مبحث تنش

مبحث تنش

نمایش
وارد شوید تا به درس هایی که خریداری کرده اید دسترسی پیدا کنید
استاد این درس

استاد مجتبی کبیریان
لیسانس مهندسی مکانیک دانشگاه تهران. فوق لیسانس طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان و دکترای طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان.
20 سال تجربه تدریس در دانشگاه‌های مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد