استاد محسن جباری

استاد محسن جباری

02
03:33 ساعت تدریس
2 درس
71شاگرد

درباره

 

مدرس ارتعاشات مکانیکی رشته مهندسی مکانیک
 

آخرین درس ها

ارتعاشات مکانیکی

ارتعاشات مکانیکی
دینامیک

دینامیک
مشاهده تمام درس ها