مکانیک سیالات

قیمت: 3,000,000 3,600,000 ریال
26:00 ساعت

شرح درس

مکانیک سیالات

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد و دکتری می باشد.

5 قسمت از این فیلم آموزشی به صورت رایگان برای شما گذاشته شده است.جهت سفارش این فیلم آموزشی و دریافت سی دی آن، این درس را خریداری فرمایید.

فهرست مطالب

 

فصل اول. تعاریف – قانون لزجت نیوتنی

فصل دوم. استاتیک سیالات

فصل سوم. مفاهیم جریان سیال و معادلات بنیادی حجم کنترل

فصل چهارم. نیروهای برشی و فشاری – لایه مرزی

فصل پنجم. آنالیز ابعادی و تشابه دینامیکی

فصل ششم. پمپ و پمپ کردن مایعات

فصل هفتم. سیال تراکم‌پذیر

فصل هشتم. اندازه‌گیری جریان سیال

 

جلسه این درس

جلسه اول

مقدمه

مقدمه

نمایش

جلسه دوم

تعاریف

تعاریف

نمایش

جلسه سوم

کاربرد قانون لزجت نیوتونی

کاربرد قانون لزجت نیوتونی

نمایش

جلسه چهارم

کشش سطحی

کشش سطحی

نمایش

جلسه پنجم

ضریب کشسانی حجمی

ضریب کشسانی حجمی

نمایش
وارد شوید تا به درس هایی که خریداری کرده اید دسترسی پیدا کنید
استاد این درس

استاد محمد سمیع پورگیری
دکتری مهندسی شیمی از دانشگاه تهران-رتبه اول1384 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه تهران-رتبه اول1377 کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعت نفت –رتبه اول1375
عضو هیئت علمی تمام وقت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال استاد مدعو دانشگاه تهران-دانشگاه عل...