استاد فرهاد عباس نژاد

استاد فرهاد عباس نژاد

02
01:47 ساعت تدریس
1 درس
7شاگرد

درباره

مولف کتاب الکترومغناطیس انتشارات راه-مولف کتاب الکترومغناطیس پیشرفته انتشارات نیاز دانش در دست چاپ- رتبه350 کشوری کنکور کارشناسی 1385- رتبه 46 کنکور کارشناسی ارشد 1389، فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف  سال 1391،

 

آخرین درس ها

الکترومغناطیس

الکترومغناطیس
مشاهده تمام درس ها