آزمون سازی

قیمت: 3,000,000 3,600,000 ریال
10:00 ساعت

شرح درس

آزمون سازی

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد و دکتری می باشد.

2 قسمت از این فیلم آموزشی به صورت رایگان برای شما گذاشته شده است.جهت سفارش این فیلم آموزشی و دریافت سی دی آن، این درس را خریداری فرمایید.

جلسه این درس

بخش اول نمونه رایگان

نمونه بخش اول آزمون سازی

نمونه بخش اول آزمون سازی

نمایش

بخش دوم نمونه رایگان

نمونه بخش دوم آزمون سازی

نمونه بخش دوم آزمون سازی

نمایش

بخش سوم نمونه رایگان

نمونه بخش سوم آزمون سازی

نمونه بخش سوم آزمون سازی

نمایش
وارد شوید تا به درس هایی که خریداری کرده اید دسترسی پیدا کنید
استاد این درس