نکته و تست ساختمان داده و الگوریتم

قیمت: 3,000,000 3,600,000 ریال
44:00 ساعت

شرح درس

نکته و تست ساختمان داده و الگوریتم

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد و دکتری می باشد.

1 قسمت از این فیلم آموزشی به صورت رایگان برای شما گذاشته شده است.جهت سفارش این فیلم آموزشی و دریافت سی دی آن، این درس را خریداری فرمایید.

ساختمان داده‌ها

فهرست مطالب

 

فصل اول. الگوريتم

پيچيدگي الگوريتم، رشد توابع، نمادهاي مجانبي

فصل دوم. الگوريتم‌هاي بازگشتي

حل روابط بازگشتي، الگوريتم‌هاي بازگشتي، درخت بازگشت

فصل سوم. آرايه، لیست پيوندي، صف، پشته

فصل چهارم. جداول درهم‌سازي

فصل پنجم. درخت ريشه‌دار

درخت دودويي، پيمايش، درخت نخي، درخت عمومي، تبديل درخت عمومي به دودويي، الگوريتم‌هاي درخت

فصل ششم. درخت‌هاي ويژه

BST ، درخت متوازن، دوران درخت، درخت 4-3-2، درخت قرمز سياه، Btree ، heap ، minmaxheap ، Deap ، درخت و هيپ دو جمله‌اي، هافمن، treap

فصل هفتم. گراف

نمايش گراف، پيمايش گراف، درخت پوشاي مينيمم، نمايش مجموعه‌ها، کوتاه‌ترين مسير هم مبدا، کوتاه‌ترين مسير بين تمام زوج گره‌ها، ترتيب توپولوژيکي

فصل هشتم. مرتب‌سازي

ضمیمه 1. تست‌های تکمیلی

ضميمه 2. سوال‌های آزمون سراسری (91 تا 94)

سوال‌های آزمون دکتری 1395

سوال‌های آزمون سراسری 1395

 

 

طراحی الگوریتم

فهرست مطالب

 

فصل اول. مقدمات ریاضی، رشد توابع، نمادهای مجانبی

خواص سیگما

یافتن كران برای حاصل جمع

لگاریتم

رشد توابع (Growth of functions)

تابع  (لُگ استار)

نمادهای مجانبی asymptotic notations

تمرین

سؤال‌های چهارگزینه‌ای فصل اول

فصل دوم. تحلیل الگوریتم‌های غیربازگشتی آنالیز استهلاکی

تحلیل الگوریتم‌های غیربازگشتی

آناليز استهلاکي (Amortized Analysis)

تمرين

سؤال‌های چهارگزینه‌ای فصل دوم

فصل سوم. روابط بازگشتي – تحليل الگوريتم‌هاي بازگشتی – تقسیم و غلبه

حل روابط بازگشتي خطي همگن / ناهمگن ضريب ثابت

قضیه اساسی

درخت بازگشت

قضیه بمب اتم

الگوريتم‌هاي بازگشتي

تقسيم و غلبه (divide & conquer)

ضرب ماتريس‌ها

ضرب دو چندجمله‌‌اي

ضرب اعداد بزرگ

مسائل معروف بازگشتي

تمرین

سؤال‌های چهارگزینه‌ای فصل سوم

فصل چهارم. جستجو و درهم‌سازي

جستجوي دودويي (binary search)

جستجوي دودويي در يك دنباله چرخشي

جستجوي دودويي براي يك انديس خاص

جستجوي دودويي در دنباله با طول نا‌مشخص

جستجوي درون‌يابي (interpolation search)

درهم‌سازی

سؤال‌های چهارگزینه‌ای فصل چهارم

فصل پنجم. مرتبه‌‌هاي آماري و مرتب‌سازي

يافتن min و max در

يافتن دومين مينيمم (يا دومين ماكزيمم)

يافتن عنصر كمينه k‌ام ( k‌امين مينيمم)

مرتب‌سازي

روش‌هاي مرتب‌سازي غيرمقايسه‌اي

تمرین

سؤال‌های چهارگزینه‌ای فصل پنجم

فصل ششم. مباحثی از درخت‌ها

پيمايش درخت دودويي

Heap

صف اولويت priority queue

هيپ دو جمله‌اي (Binomial heap)

هيپ فيبوناچي

درخت جستجوي دودويي (BST) Binary Search Tree

AVL

مجموعه‌هاي مجزا

تمرين

سؤال‌های چهارگزینه‌ای فصل ششم

فصل هفتم. گراف

گراف

پيمايش گراف

پيمايش عمقي (DFS)

پيمايش سطحي (BFS)

درخت پوشاي مينيمم (Minimum Spanning Tree:MST)

الگوريتم كراسكال (kruskal)

الگوريتم پريم (Prim)

كوتاهترين مسيرهاي هم مبدا (Single-Source Shortest Paths)

الگوريتم بلمن فورد

يافتن كوتاهترين مسيرهاي هم مبدأ در گراف جهت‌دار بدون سيكل

الگوريتم دايجسترا (Dijkstra)

تمرين

سؤال‌های چهارگزینه‌ای فصل هفتم

فصل هشتم. روش‌های حریصانه (greedy)

مقدمه

1- مساله کوله‌پشتي غيرصفر و يك (کوله پشتي کسري)

2- کد‌هافمن

3- زمان‌بندي بر مبناي كمينه كردن زمان كل

4- انتخاب (زمان‌بندي) فعاليتها

5- زمان‌بندي فعاليت‌ها با مهلت معين (Scheduling with Dead Lines)

سؤال‌های چهارگزینه‌ای فصل هشتم

فصل نهم. برنامه‌نویسی پویا

مقدمه

1- ضرب زنجيره‌اي ماتريس‌ها

2- الگوريتم فلويد براي يافتن تمام کوتاهترين مسيرها

3- کوله پشتي 1-0 با ارزش ماکزيمم

4- فروشنده دوره‌گرد

5- درخت جستجوي دودويي بهينه (Optimal BST)

6- بزرگترين زيردنباله مشترك (LCS)

7- ضريب دو جمله‌اي

8- زمانبندي خط توليد (assembly-line scheduling)

9- خرد کردن سکه

10- برش ميله

11- مسابقات جهاني

سؤال‌های چهارگزینه‌ای فصل نهم

فصل دهم. بازگشت به عقب و انشعاب و تحدید

سؤال‌های چهارگزینه‌ای فصل دهم

فصل یازدهم. آشنایی با نظریه NP

سؤال‌های چهارگزینه‌ای فصل یازدهم

سؤال‌ها و پاسخنامه چهارگزینه‌ای کنکورهای سراسری 95-93

جلسه این درس

فصل اول

الگوریتم

بخش الگوریتم

نمایش
وارد شوید تا به درس هایی که خریداری کرده اید دسترسی پیدا کنید
استاد این درس

استاد هادی یوسفی
مدرس ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم  ، معماری کامپیوتر ، مدار منطقی ، ساختمان گسسته رشته ه...