نکته و تست مدار منطقی

قیمت: 1,750,000 2,100,000 ریال
12:00 ساعت

شرح درس

نکته و تست مدار منطقی

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد می باشد.

1قسمت از این فیلم آموزشی به صورت رایگان برای شما گذاشته شده است.جهت سفارش این فیلم آموزشی و دریافت سی دی آن، این درس را خریداری فرمایید.

فهرست مطالب

 

فصل اول. سیستم‌های اعداد و تبدیل مبنا

فصل دوم. جبر بول ساده‌سازی توابع بولي

فصل سوم. گيت‌های منطقی، مخاطره، تكنولوژي‌هاي ساخت

فصل چهارم. مدارات تركيبي (Combinational)

فصل پنجم. مدارات ترتيبي سنكرون

فصل ششم. تحليل مدارات ميلي و مور، تقسيم فركانس، شمارنده و ثبات

فصل هفتم. طراحي مدارات ترتيبي سنكرون، كاهش حالات- پارامترهاي زماني فليپ فلاپ‌ها

فصل هشتم. مدارات آسنكرون – چارت ASM

ضمیمه. سوال‌هاي سراسري سال 1389-1395

جلسه این درس

وارد شوید تا به درس هایی که خریداری کرده اید دسترسی پیدا کنید
استاد این درس

استاد هادی یوسفی
مدرس ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم  ، معماری کامپیوتر ، مدار منطقی ، ساختمان گسسته رشته ه...