زبان شناسی

قیمت: 4,500,000 5,400,000 ریال
14:00 ساعت

شرح درس

زبان شناسی

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد و دکتری می باشد.

2 قسمت از این فیلم آموزشی به صورت رایگان برای شما گذاشته شده است.جهت سفارش این فیلم آموزشی و دریافت سی دی آن، این درس را خریداری فرمایید.

جلسه این درس

وارد شوید تا به درس هایی که خریداری کرده اید دسترسی پیدا کنید
استاد این درس