استاد مجتبی کبیریان

استاد مجتبی کبیریان

02
02:56 ساعت تدریس
2 درس
44شاگرد

درباره

20 سال تجربه تدریس در دانشگاه‌های مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد

آخرین درس ها

استاتیک

استاتیک
مقاومت مصالح

مقاومت مصالح
مشاهده تمام درس ها