مدار منطقی

قیمت: 1,750,000 2,100,000 ریال
28:00 ساعت

شرح درس

مدار منطقی

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد می باشد.

5 قسمت از این فیلم آموزشی به صورت رایگان برای شما گذاشته شده است.جهت سفارش این فیلم آموزشی و دریافت سی دی آن، این درس را خریداری فرمایید.

فهرست مطالب

 

فصل اول. سیستم‌های اعداد و تبدیل مبنا

فصل دوم. جبر بول ساده‌سازی توابع بولي

فصل سوم. گيت‌های منطقی، مخاطره، تكنولوژي‌هاي ساخت

فصل چهارم. مدارات تركيبي (Combinational)

فصل پنجم. مدارات ترتيبي سنكرون

فصل ششم. تحليل مدارات ميلي و مور، تقسيم فركانس، شمارنده و ثبات

فصل هفتم. طراحي مدارات ترتيبي سنكرون، كاهش حالات- پارامترهاي زماني فليپ فلاپ‌ها

فصل هشتم. مدارات آسنكرون – چارت ASM

ضمیمه. سوال‌هاي سراسري سال 1389-1395

جلسه این درس

جلسه اول

مبناها

مبناها

نمایش

جلسه دوم

مبناها

مبناها

نمایش

جلسه سوم

مکمل ها

مکمل ها

نمایش

جلسه چهارم

مکمل ها

مکمل ها

نمایش

جلسه پنجم

مکمل ها

مکمل ها

نمایش
وارد شوید تا به درس هایی که خریداری کرده اید دسترسی پیدا کنید
استاد این درس

استاد هادی یوسفی
مدرس ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم  ، معماری کامپیوتر ، مدار منطقی ، ساختمان گسسته رشته ه...