درس های ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات

ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات

ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات

مدرس: استاد هادی یوسفی - تعداد جلسات: 5 جلسه
رشته: کامپیوتر, علوم کامپیوتر 2,220,0001,850,000 ریال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد می باشد. 5 قسمت...

برچسب ها: , , , , , ,