استاد آرش باقری

استاد آرش باقری

02
00:00 ساعت تدریس
0 درس
0شاگرد

درباره

رتبه 8 کنکور ارشد سال 94- فارق التحصیل مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف-سابقه تدریس، طراحی آزمون های آزمایشی و تالیف در زمینه کنکور مهندسی شیمی (دکتری و ارشد) از سال 94 تا کنون.