درس معادلات دیفرانسیل - کلیه رشته های فنی مهندسی

قیمت: 0 0 ریال
00:00 ساعت

شرح درس

درس معادلات دیفرانسیل - کلیه رشته های فنی مهندسی

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد می باشد.

2 قسمت از این فیلم آموزشی به صورت رایگان برای شما گذاشته شده است.جهت سفارش این فیلم آموزشی و دریافت سی دی آن، این درس را خریداری فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول. معادلات دیفرانسیل مرتبه اول
بخش اول: مقدمات معادلات دیفرانسیل
بخش دوم: معادلات قابل حل نسبت به مشتق  
بخش سوم: معادلات حل نشده نسبت به مشتق
بخش چهارم: کاربرد معادلات مرتبه اول
فصل دوم. معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر
بخش اول: مقدمات معادلات خطی
بخش دوم: معادلات خطی با ضرایب ثابت
بخش سوم: معادلات خطی با ضرایب متغیر
بخش چهارم: معادلات غیرخطی
بخش پنجم: مسئله‌ی اشتورم لیوویل (تکمیلی) 
فصل سوم. حل معادلات دیفرانسیل با روش سری توانی
بخش اول: تعاریف، قضایا و کاربرد آنها
بخش دوم: معادله دیفرانسیل لژاندر
بخش سوم: معادله بسل
فصل چهارم. تبدیل لاپلاس
بخش اول: تعریف تبدیل لاپلاس و خواص آن
بخش دوم: محاسبه تبدیل لاپلاس
بخش سوم: محاسبه‌ی تبدیل معکوس
بخش چهارم: کاربرد تبدیل لاپلاس در حل معادلات مختلف
فصل پنجم. دستگاه معادلات دیفرانسیل
بخش اول: روش‌های حل دستگاه معادلات دیفرانسیل
بخش دوم: نظریه توصیفی دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی (تکمیلی)
آزمون سراسری 1395
آزمون سراسری 1396
 

جلسه این درس

وارد شوید تا به درس هایی که خریداری کرده اید دسترسی پیدا کنید
استاد این درس

استاد علی مهدیان
فوق لیسانس مهندسی مکانیک
دانش آموخته لیسانس و فوق لیسانس مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید از دانشگاه امیرکبیر پذیر...