کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

قیمت: 768,000 921,600 ریال
37:00 ساعت

شرح درس

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد می باشد.

5 قسمت از این فیلم آموزشی به صورت رایگان برای شما گذاشته شده است.جهت سفارش این فیلم آموزشی و دریافت سی دی آن، این درس را خریداری فرمایید.

فهرست مطالب

بخش اول : آناليز عددي

فصل اول : حل معادلات غير خطي............................ 3

سؤالات طبقه‌بندي شده فصل اول......................... 23

پاسخنامه سؤالات طبقه‌بندي شده فصل اول................ 34

فصل دوم: درون‌يابي..................................... 45

سؤالات طبقه‌بندي شده فصل دوم......................... 56

پاسخنامه سؤالات طبقه‌بندي شده فصل دوم................ 69

فصل سوم: مشتق‌گيري عددي................................ 89

سؤالات طبقه‌بندي شده فصل سوم......................... 92

پاسخنامه سؤالات طبقه‌بندي شده فصل سوم................ 96

فصل چهارم: انتگرال‌گيري عددي........................... 99

سؤالات طبقه‌بندي شده فصل چهارم...................... 110

پاسخنامه سؤالات طبقه‌بندي شده فصل چهارم............. 118

فصل پنجم: حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي (I.V.P)..... 127

سؤالات طبقه‌بندي شده فصل پنجم....................... 142

پاسخنامه سؤالات طبقه‌بندي شده فصل پنجم.............. 150

فصل ششم: حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي (B.V.P)...... 161

سؤالات طبقه‌بندي شده فصل ششم........................ 167

پاسخنامه سؤالات طبقه‌بندي شده فصل ششم............... 170

فصل هفتم: حل عددي معادلات ديفرانسيل پاره‌اي (P.D.E)..... 173

سؤالات طبقه‌بندي شده فصل هفتم....................... 200

پاسخنامه سؤالات طبقه‌بندي شده فصل هفتم.............. 206

فصل هشتم: خطاي محاسباتي ............................. 213

سؤالات طبقه‌بندي شده فصل هشتم....................... 217

پاسخنامه سؤالات طبقه‌بندي شده فصل هشتم.............. 218

فصل نهم: ماتريس‌ها.................................... 219

سؤالات طبقه‌بندي شده فصل نهم........................ 239

پاسخنامه سؤالات طبقه‌بندي شده فصل نهم............... 246

فصل دهم: حل دستگاه‌هاي معادلات خطي..................... 255

سؤالات طبقه‌بندي شده فصل دهم........................ 268

پاسخنامه سؤالات طبقه‌بندي شده فصل دهم............... 274

بخش دوم: معادلات ديفرانسيل معمولي (ODE)

فصل يازدهم: معادلات ديفرانسيلي معمولي (ODE).......... 281

سؤالات طبقه‌بندي شده فصل يازدهم..................... 342

پاسخنامه سؤالات طبقه‌بندي شده فصل يازدهم............ 368

بخش سوم: مدل‌سازي فرآيندها

فصل دوازدهم: مدل‌سازي فرآيندها........................ 415

سؤالات طبقه‌بندي شده فصل دوازدهم.................... 460

پاسخنامه سؤالات طبقه‌بندي شده فصل دوازدهم........... 466

بخش چهارم: آناليز تحليلي (كاربردي)

فصل سيزدهم: مقدمات آناليز تحليلي .................... 475

سؤالات طبقه‌بندي شده فصل سيزدهم..................... 483

پاسخنامه سؤالات طبقه‌بندي شده فصل سيزدهم............ 489

فصل چهاردهم: توابع خاص............................... 495

سؤالات طبقه‌بندي شده فصل چهاردهم.................... 505

پاسخنامه سؤالات طبقه‌بندي شده فصل چهاردهم........... 511

فصل پانزدهم: روش تفكيك متغيرها....................... 519

سؤالات طبقه‌بندي شده فصل پانزدهم.................... 557

پاسخنامه سؤالات طبقه‌بندي شده فصل پانزدهم........... 570

فصل شانزدهم: روش تركيب متغيرها....................... 579

سؤالات طبقه‌بندي شده فصل شانزدهم.................... 585

پاسخنامه سؤالات طبقه‌بندي شده فصل شانزدهم........... 587

فصل هفدهم: تبديلات لاپلاس و حل معادلات ديفرانسيل ODE و PDE

                     به روش تبديل لاپلاس............... 589

سؤالات طبقه‌بندي شده فصل هفدهم...................... 613

پاسخنامه سؤالات طبقه‌بندي شده فصل هفدهم............. 620

ضمائم

سؤالات كاربرد رياضيات سال 1387..................... 629

سؤالات کاربرد ریاضیات سال 1388..................... 641

ضمائم الف تا هـ (جداول توابع گاما، خطا، بسل، تبديل لاپلاس، قضايا و خواص لاپلاس)    641

منابع و مأخذ......................................... 671

 

جلسه این درس

جلسه اول

مبحث مقدمه

مبحث مقدمه

نمایش

جلسه دوم

مبحث معادلات دیفرانسیل معمولی

مبحث معادلات دیفرانسیل معمولی

نمایش

جلسه سوم

مبحث معادلات دیفرانسیل معمولی

مبحث معادلات دیفرانسیل معمولی

نمایش

جلسه چهارم

مبحث معادلات دیفرانسیل معمولی

مبحث معادلات دیفرانسیل معمولی

نمایش

جلسه پنجم

مبحث معادلات دیفرانسیل معمولی

مبحث معادلات دیفرانسیل معمولی

نمایش
وارد شوید تا به درس هایی که خریداری کرده اید دسترسی پیدا کنید
استاد این درس

استاد آرش باقری
کارشناسی ارشد
رتبه 8 کنکور ارشد سال 94- فارق التحصیل مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف-سابقه تدریس، طراحی آزمون های آ...